NAGRODA W KONKURSIE LITERACKIM NA ESEJ

Miło nam poinformować,że uczeń naszej szkoły Bartosz Dula z klasy 1 CT otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim na esej „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”. Konkurs został zorganizowany przez Fundację im.Agi Skrobackiej Wiatr w Żagle oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Kielcach.Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowała p.Joanna Tylec. „Wierzymy, że każdy ma obowiązek pozostawienia świata […]

Egzaminy zawodowe 14.01.2016 r.

Przypominamy uczniom zdającym egzamin zawodowy, że na egzamin należy się zgłosić min. 30 min przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia i posiadać przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE oraz dokument tożsamości ze zdjęciem .

Materiały pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2016 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia tylko wykonywanie odawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) Pełny tekst komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Każdy zdający […]