Technik programista

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe.

 
Technik programista

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych)

Na kierunku Technik Programista zdobędziecie takie kwalifikacje jak:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

  • tworzenia i administracji stronami WWW.
  • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych.
  • programowania aplikacji internetowych.
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych.
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych.
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.