Rekrutacja do Technikum nr 7 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 8

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19. Dołącz do najlepszych!!!

Zapraszamy do pobrania plików:

Informacja dla uczniów i ich rodziców na temat elektronicznego systemu naboru

Regulamin rekrutacji

Dane Osobowe – Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 1 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Załącznik nr 2 – Punkty uzyskane w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych ze względu na zasięg

Załącznik nr 3 – Zasady przeliczania ocen na punkty