Rekrutacja do Technikum nr 7

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Zapraszamy do pobrania plików:

1) Informacja dla uczniów i ich rodziców na temat elektronicznego systemu naboru

2) Regulamin rekrutacji

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Załącznik nr 1 – Punkty uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ze względu na zasięg

Załącznik nr 2 – Zasady przeliczania ocen na punkty dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Załącznik nr 3 – Zasady przeliczania ocen na punkty  dla osób
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

3) Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych