Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH

im. gen. Józefa Hauke Bosaka

Technikum nr 7,  Gimnazjum nr 25

dom

ul. Józefa Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

 telefon tel:  41-367-67-90
fax: 41-367-69-33
 email  szkola@zsi.kielce.pl
 nip  NIP: 657-17-48-539

Szkoła Branżowa nr 8

dom

ul. Nowaka Jeziorańskiego 53
25-432 Kielce

 telefon tel:  41-367-62-79
 email  szkola@zsi.kielce.pl
 nip  NIP: 657-17-48-539