Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH

im. gen. Józefa Hauke Bosaka

Technikum nr 7
Szkoła Branżowa nr 8

dom

ul. Warszawska 96
25-401 Kielce

 telefon tel:  41-367-67-90
fax: 41-367-69-33
 email  szkola@zsi.kielce.pl
 nip  NIP: 657-17-48-539