Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to nowoczesny kierunek nauczania z perspektywami na przyszłość.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Na świecie realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W ciągu ostatnich kilku lat zapotrzebowanie rynku pracy na ludzi z wykształceniem technicznym w tym kierunku (projektantów, monterów, serwisantów) wykazuje zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. Wytwarzanie energii w zgodzie z naturalnym środowiskiem człowieka staje się coraz bardziej popularne, a przede wszystkim potrzebne.

Celem kształcenia zawodowego w szkołach jest przygotowanie ucznia do pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, dlatego też szkoły w regionie świętokrzyskim stawiają na nowoczesność i przygotowują młodzież do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie.

Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do nadzorowania pracy robotników, wspomagania pracy inżynierów lub samodzielnego wykonywania wyodrębnionych zadań w energetycznych obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych służących do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W trakcie zajęć dowiesz się:

 • o sposobach pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z promieni słonecznych, wiejącego wiatru, przepływającej wody;
 • jak zaprojektować przydomową elektrociepłownię ogrzewającą Twój dom;
 • jak nadzorować pracę robotników, wspomagać pracę inżynierów bądź samodzielnie wykonywać zadania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z darów natury.

Absolwent Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W trakcie kształcenia w kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje:

 • ELE.10.Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • ELE.11.Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Po pozytywnym zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacji uczeń uzyskuje tytuł Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

CO DALEJ?

Po ukończeniu naszego technikum możliwe jest kontynuowanie kształcenia we wszystkich szkołach wyższych, a przygotowanie zawodowe, wiedza i umiejętności z zakresu energetyki odnawialnej ułatwi wam znalezienie i podjęcie atrakcyjnej pracy.

Absolwent kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ma szansę zatrudnienia:

 • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.