Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk to nowoczesny zawód łączący wszechobecną elektronikę z telekomunikacją. W czasie pięciu lat nauki zdobędziecie teoretyczną i praktyczną wiedzę z układów elektronicznych, budowy, zasady działania i naprawy komputerów, konfiguracji systemów operacyjnych i sieci komputerowych jak również ich zabezpieczania i naprawiania. Będziecie mieli także możliwość zgłębiania tajników telefonii komórkowej od budowy i działania sieci komórkowej po naprawę telefonów.

Nauczycie się języka angielskiego, potrzebnego do zapoznania się z dokumentacją teleinformatyczną i jej zrozumienia, a dodatkowo proponujemy Wam naukę języka niemieckiego. Nauka w szkole kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Oprócz świadectwa maturalnego macie możliwość uzyskania tytułu Technik-Teleinformatyk.

Na kierunku Technik Teleinformatyk zdobędziecie takie kwalifikacje jak:

 • INF.07.Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.
 • INF.08.Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

CO DALEJ?

Po ukończeniu naszego technikum możliwe jest kontynuowanie kształcenia we wszystkich szkołach wyższych, a przygotowanie zawodowe, wiedza i umiejętności z zakresu informatyki ułatwi wam znalezienie i podjęcie atrakcyjnej pracy.

Uczniowie technikum dodatkowo mogą zdobywać oraz poszerzać wiedzę z zakresu sieci teleinformatycznych na zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach Akademii CISCO. Certyfikat ukończenia takiej Akademii będzie bardzo pomocy przy znalezieniu atrakcyjnej pracy.

Absolwenci mogą podjąć atrakcyjną pracę w przedsiębiorstwach gdzie korzysta się z informacji w formie elektronicznej, w firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, w organach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne.

Absolwent kierunku TECHNIK TELEINFORMATYK ma szansę zatrudnienia w:

 • zakładach i firmach usługowych zajmujących się instalacją, konfiguracją oraz eksploatacją sieci teleinformatycznych,
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie  elektronicznej,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących  systemy teleinformatyczne,
 • w firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • przedsiębiorstwach tworzących projekty przy pomocy programów komputerowych typu CAD,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.