Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 14.08.2019 na dostawę schładzarki szokowej, szafy chłodniczo-mroźniczej, pralko-suszarki i grillów elektrycznych ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, zostaje unieważnione.

Unieważnienie wynika z braku zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na wykorzystanie oszczędności w projekcie na zakupy będące przedmiotem postępowania.

W związku z powyższym, postępowanie nie zostanie powtórzone.