Technik informatyk

W czasie 4 lat nauki zdobędziecie praktyczną i szeroką wiedzę z przedmiotów informatycznych, a dodatkowo wiedzę i umiejętności z programowania i budowy komputerów. Obok języka angielskiego proponujemy Wam naukę języka niemieckiego. Nauka w szkole kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Oprócz świadectwa maturalnego uzyskacie także tytuł technika informatyka.

Na kierunku Technik Informatyk zdobędziecie takie kwalifikacje jak:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
  (dla klas II, III, IV)
 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

oraz kształcenie zawodowe w zakresie:

 • szerokiej znajomości budowy, konfiguracji i obsługi komputerów,
 • diagnozowania i usuwania awarii w pracy zestawu komputerowego,
 • instalacji i konfigurowania urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • obsługi i administrowania systemami sieciowymi,
 • programowania w językach strukturalnych i obiektowych,
 • posługiwania się technicznym językiem angielskim.

CO DALEJ?

Po ukończeniu naszego technikum możliwe jest kontynuowanie kształcenia we wszystkich szkołach wyższych, a przygotowanie zawodowe, wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i obsługi komputerów ułatwią wam znalezienie i podjęcie atrakcyjnej pracy.

Absolwent kierunku TECHNIK INFORMATYK ma szansę zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących  systemy informatyczne,
 • firmach świadczących usługi informatyczne w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora  sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne,
 • przedsiębiorstwach tworzących projekty przy pomocy  programów  komputerowych typu CAD,
 • centrach obliczeniowych,
 • firmach montujących i naprawiających komputery  i urządzenia peryferyjne.