Kadra Nauczycielska

Dyrekcja

pedagog

Dyrektor

mgr Tomasz Kozieł
(nauczyciel j. polskiego)

Zastępcy dyrektora

mgr Lucyna Nikodem
(nauczyciel matematyki)

mgr Marlena Tamborska
(nauczyciel  j. niemieckiego)


Technikum nr 7


Kierownictwo

pedagog

Kierownik pracowni informatycznych

mgr Rafał Winkler

Kierownik praktycznej nauki zawodu

mgr Katarzyna Grimm


pedagog, psycholog

pedagogmgr Dorota Kosmala

mgr Joanna Mgłosiek


j. polski

polski

mgr Irmina Klicka

mgr Tomasz Kozieł

mgr Izabela Lis

mgr Marek Raduszewski

mgr Jarosław Rokosz

mgr Joanna Tylec


 j. angielski, j. angielski zawodowy

 angielski

mgr Marta Gałczyńska – Karasek

mgr Agnieszka Kowal

mgr Agnieszka Lenart

mgr Aleksandra Ludwinek

mgr Paulina Miszczyk

mgr Szczerba- Folfas Katarzyna

mgr Tamara Szwajca

mgr Anna Śliwa


 j. niemiecki

 niemiecki

mgr Wioletta Chmiel

mgr Sławomir Kołodziejski

mgr Ewa Ruszczak

mgr Marlena Tamborska


 biologia

 biologia

mgr Magalena Kosacka


 chemia

 chemia mgr Magdalena Kosacka

 geografia

 geografia  mgr Małgorzata Wilczkowska

historia

 historia

mgr Jarosław Rokosz

mgr Beata Symula

mgr Małgorzata Ślusarczyk


 fizyka

 fizyka mgr Kinga Misiowiec

 matematyka

 matematyka

mgr inż. Anna Ginter

mgr Marta Kozłowska

mgr Dorota Mochocka

mgr Lucyna Nikodem

mgr Joanna Winkler


przedmioty elektryczne i elektroniczne

 elektroniczne

mgr inż. Kazimierz Mądzik – nauczyciel dyplomowany – wieloletni dyrektor szkoły,
obecnie Świętokrzyski Kurator Oświaty

dr inż. Mariusz Ginter

mgr inż. Sebastian Mazur

mgr inż. Grzegorz Misiowiec

dr inż. Pawlak Marcin


 przedmioty informatyczne

 systemy

 mgr Artur Arciszewski

mgr Jarosław Bem

mgr inż. Anna Dubik

mgr inż. Anna Ginter

mgr inż. Agnieszka Grabda

mgr Hanna Jagiełło

mgr inż. Michał Kogut

mgr inż. Sebastian Mazur

inż. Niekurzak Kamil

mgr inż. Nikodem Mariusz

mgr inż. Artur Orliński

mgr Sebastian Papucki

dr inż. Pawlak Marcin

mgr inż. Magdalena Stochmal

mgr Bernard Tuchowski

mgr inż. Małgorzata Urbańska

mgr Rafał Winkler

mgr Sylwester Wawrzoła

mgr Tomicki Łukasz


przedmioty energetyki odnawialnej

energetyczne

mgr inż. Karolina Beck

mgr inż. Jarosław Hipsz

mgr inż. Marek Matusiak

mgr inż. Grzegorz Misiowiec


wychowanie fizyczne

 wf

mgr Jaszczyk Agnieszka

mgr Michał Kostucha

mgr Jacek Majer

mgr Marek Mierzwa

mgr Tomasz Snoch

mgr Mirosław Wołonkiewicz


 religia, etyka

 religia

mgr Piotr Janaszek

mgr x. Bartosz Wąsat

mgr Irmina Klicka


przedsiębiorczość, edb

 przedsiebiorczosc

mgr Nina Bogacz

mgr Katarzyna Grimm


BHP

 plastyka

mgr Kubasiewicz Jolanta


biblioteka, czytelnia

 biblioteka

 mgr Małgorzata Wilczkowska

 mgr Grażyna Żołądek

mgr Małgorzata Zakrzewska


zajęcia rewalidacyjne

 biblioteka

 mgr Kowalczyk Katarzyna