Dyrekcja

zastepcadyrektora

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Kozieł – nauczyciel dyplomowany

(nauczyciel j. polskiego)


Zastępcy Dyrektora Szkoły

mgr Lucyna Nikodem – nauczyciel dyplomowany

(nauczyciel matematyki)

mgr Marlena Tamborska – nauczyciel dyplomowany

(nauczyciel  j. niemieckiego)