Dyrekcja

zastepcadyrektora

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Kozieł – nauczyciel dyplomowany

(nauczyciel j. polskiego)


 

Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Lucyna Nikodem – nauczyciel dyplomowany

(nauczyciel matematyki)