Harmonogram Praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

kl. III FT  02.09.-27.09.2019 r.
kl. III DT  30.09.-25.10.2019 r.
kl. III CT  28.10.-26.11.2019 r.
kl. III ABT 25.11.- 20.12.2019 r.
kl. II  CT  10.02.- 06.03.2020 r.
kl. II DT   09.03.-03.04.2020 r.
kl. II FT   06.04.- 13.05.2020 r.
kl. III ET  01.06. – 26.06. 2020 r.

Klasa II AT -praktyki od stycznia 2020 r.(20 dni, w systemie :jeden
dzień w tygodniu).

Klasa II BT nie ma praktyki
zawodowej w tym roku szkolnym .