Harmonogram Praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KLASY DRUGIE
kl.II abt  od 4.01 jeden dzień w tygodniu do końca roku szkolnego ( 20 dni)
kl.II ct   06.05.-31.05.2019 r.
kl.II dt   18.03.-12.04.2019 r.
kl.II ft   04.02.-01.03.2019 r.
Klasa II ET nie ma miesięcznej praktyki w klasie drugiej.

KLASY TRZECIE
kl.III abt 26.11.-21.12.2018 r.
kl.III ct  10.09.-05.10.2018 r.
kl.III dt  08.10.- 06.11.2018 r.
kl.III et  13.05.-07.06.2019 r.