Egzamin zawodowy styczeń 2021

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu w sesji 2021 Zima (styczeń – luty 2021): oraz następującymi komunikatami komunikatami: Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części […]

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Bardzo prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się ze zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 roku: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym?fbclid=IwAR1eZqiGpbuW58TSgbxnA-N9pcs1sBMHT5UiOsW14p-7F9JHW1iiOkCgDMI