Informacje dla maturzystów związane z wdrażaniem procedur sanitarnych

W związku z wdrażaniem nowych procedur sanitarnych informujemy, że: 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, korzysta z przyłbicy. 2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą , zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły  nie później niż do 29 maja 2020 r. i załącza odpowiednie dokumenty.  W dniach […]