Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Bardzo prosimy o zpoznanie się z informacjami na temat sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania, sosobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego oraz materiałów i przyborów pomocniczych z których moga korzystać zdający:

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Bardzo prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się ze zmianami na egzaminie maturalnym w 2021 roku: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym?fbclid=IwAR1eZqiGpbuW58TSgbxnA-N9pcs1sBMHT5UiOsW14p-7F9JHW1iiOkCgDMI

Informacje dla maturzystów związane z wdrażaniem procedur sanitarnych

W związku z wdrażaniem nowych procedur sanitarnych informujemy, że: 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, korzysta z przyłbicy. 2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą , zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły  nie później niż do 29 maja 2020 r. i załącza odpowiednie dokumenty.  W dniach […]