Informacje dla maturzystów związane z wdrażaniem procedur sanitarnych

W związku z wdrażaniem nowych procedur sanitarnych informujemy, że:

1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, korzysta z przyłbicy.

2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą , zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły  nie później niż do 29 maja 2020 r. i załącza odpowiednie dokumenty.

 W dniach 2-3 czerwca 2020 r. podczas odbioru świadectw (wg harmonogramu na stronie szkoły) każdy tegoroczny maturzysta otrzyma wydruk z przydziałem sal na poszczególne egzaminy.

Od 1 czerwca przy portierni będzie znajdowała się lista z przydziałami do sal na egzamin maturalny  dla absolwentów z lat ubiegłych.