Konsultacje maturalne

Serdecznie zapraszamy naszych tegorocznych absolwentów na konsultacje maturalne. To ostatnia okazja, by usystematyzować wiedzę zdobytą w ciągu 4 lat i jeszcze raz powtórzyć materiał pod okiem nauczyciela.