Harmonogram odbioru świadectwa ukończenia szkoły

Drodzy Abiturienci!!!

W dniach 2-3 czerwca 2020 r. odbędzie się odbiór świadectw wg ustalonego harmonogramu.

Uczeń, który zgłosi się do szkoły po odbiór świadectwa powinien:

  1. Mieć zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica)
  2. Posiadać przy sobie długopis
  3. Posiadać przygotowany do oddania (z przyklejonym nr szafki) kluczyk od szafki
  4. Przynieść książki do oddania do biblioteki szkolnej

Procedura odbioru świadectwa:

  1. Wejście do szkoły głównymi drzwiami
  2. Dezynfekcja rąk – przy portierni
  3. Opróżnienie szafki ze swoich rzeczy osobistych, oddanie kluczyków do szafek na portierni
  4. W sali nr 25 – oddawanie książek
  5. W sali nr 26 – odbiór świadectw oraz zapoznanie się z procedurami maturalnymi (między innymi którym wejściem wchodzisz na egzamin i w której sali piszesz). Dla każdego zdającego zostanie sporządzony indywidualny wydruk z przydziałem sal na poszczególne egzaminy.
  6. Wyjście ze szkoły drzwiami przy sali gimnastycznej.

Pamiętajcie o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 metra.