Centralna Komisja Egzaminacyjna

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Drodzy Maturzyści! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

W dokumencie znajdziecie

  • harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
  • czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.