Materiały pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2016 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia tylko wykonywanie odawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Pełny tekst komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Każdy zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie powinien mieć długopis  (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory wymienione w tabeli zamieszczonej w linku poniżej ( wykaz zawiera materiały i przybory pomocnicze dla wszystkich kwalifikacji)
Pełny tekst komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych