Egzamin zawodowy część praktyczna – kwalifikacje E 14 i E 16

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rozpoczyna się 2 lutego (wtorek).
Szczegółowy harmonogram egzaminów wraz z przydziałami uczniów znajduje się w gablocie na parterze szkoły.