Wyniki rekrutacji do Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy”

Znamy już wyniki rekrutacji 3 grupy uczniów do Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy”. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażu zagranicznym w Irlandii zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail. Wszystkim uczniom zakwalifikowanym do udziału w stażu zawodowym serdecznie gratulujemy! Pozostałych uczniów zapraszamy do udziału w kolejnym naborze do Projektu i wyjazdu na […]

Informacja dla kandydatów

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą:  Zmienić decyzję  dotyczącą wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian  we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  powinien  udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego […]

Rozdanie świadectw dojrzałości

5 lipca nastąpi rozdanie świadectw dojrzałości przez wychowawców klas wg harmonogramu: 4CT – 11:30 s.26 4AB –12:00 s.25 4DT – 12:30 s.130 4ET – 13:00 s.129 4FT – 13:30 s.123