Rozdanie świadectw dojrzałości

5 lipca nastąpi rozdanie świadectw dojrzałości przez wychowawców klas wg harmonogramu:

4CT – 11:30 s.26

4AB –12:00 s.25

4DT – 12:30 s.130

4ET – 13:00 s.129

4FT – 13:30 s.123