Wyniki rekrutacji do Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy”

Znamy już wyniki rekrutacji 3 grupy uczniów do Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy”. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w stażu zagranicznym w Irlandii zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail. Wszystkim uczniom zakwalifikowanym do udziału w stażu zawodowym serdecznie gratulujemy!

Pozostałych uczniów zapraszamy do udziału w kolejnym naborze do Projektu i wyjazdu na staż zawodowy do Irlandii. Rekrutacja do ww. Projektu odbędzie się w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy również, że została utworzona strona internetowa Projektu, gdzie pojawiają się wszystkie aktualności związane z Projektem: https://power.zsi.kielce.pl/