OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61172 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

 

5.1 Architektura
5.2 Konstrukcja
5.3 Instalacje sanitarne
5.4 Drogi
5.5. Instalacje elektryczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE UZUPEŁNIENIE
6. STWiORB
7.Przedmiary

*) Uwaga! Pobranie plików może zająć kilka minut ze względu na ich obszerny rozmiar.

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ