Drużynowe zawody robotów LEGO SPIKE

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału w zawodach drużynowych w budowaniu i programowaniu robotów z klocków LEGO. Zawody organizowane są w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, a celem zawodów jest popularyzacja programowania w robotyce i automatyce. Kod naszego wydarzenia na codeweek.eu to cw22-2eDPl.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji w zawodach jest wypełnienie, do 5 października 2022r. do godziny 23:59, przez Lidera drużyny formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/3hhrjv5PCujEpVbx9

W zawodach weźmie udział dziesięć dwuosobowych drużyn. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość miejsc, zostaną przeprowadzone eliminacje w formie testu online obejmujące wiedzę o klockach LEGO, oraz z zakresu programowania i matematyki.

Każda drużyna pierwszego dnia otrzyma zestaw klocków i pozna zadanie dla swojego robota. Czas na skonstruowanie i zaprogramowanie robota to dwa tygodnie. Uczniowie biorący udział w zawodach mogą korzystać ze wsparcia mentorskiego swoich nauczycieli.

21 października nastąpi prezentacja prac. Każda drużyna podczas nie dłuższej niż 5 minut prezentacji zostanie oceniona przez komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców. Ocenie będzie podlegać czas wykonania zadania, jakość programu oraz pomysł na wygląd robota.

Laureaci, za pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wszyscy zawodnicy otrzymają punkty dodatnie, oceny celujące z przedmiotów pokrewnych oraz słodkie upominki.

Więcej szczegółów dostępnych jest w regulaminie zawodów: