Projekt „Informatyk na europejskim rynku pracy”- prezentacja działań

W czwartek, 28 kwietnia 2022 r., w Informatyku odbyła się prezentacja działań wykonywanych przez uczniów w ramach Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy”. 43 uczniów naszej Szkoły odbywało swój staż zawodowy w Hiszpanii oraz w Irlandii. Tworzenie gier komputerowych, platformy e-commerce, zdobywanie doświadczenia zawodowego w firmach irlandzkich to tematyka Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspomnieniom z wyjazdów na staż nie było końca. Zapraszamy do fotograficznej relacji ze spotkań oraz na stronę Projektu: https://power.zsi.kielce.pl/, która została stworzona przez jednego z uczestników wyjazdu.

Wyjazd czwartej grupy uczniów na staż zawodowy do Irlandii planowany jest na lipiec 2022 r.