Informatyk na europejskim rynku pracy

Prezentacja działań wykonywanych przez uczniów w ramach Projektu „Informatyk na europejskim rynku pracy” odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 kwietnia 2022 r. na sali gimnastycznej.

Już od godz. 9:50 zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w spotkaniach podsumowujących wyjazdy na staże zagraniczne do Hiszpanii i Irlandii trzech grup uczniów.

Wyjazd czwartej grupy uczniów na staż zawodowy do Irlandii planowany jest na lipiec 2022 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.