Wycieczka do Warszawy

W dniach 8-9 marca 2019r. odbyła się druga wycieczka w ramach w projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 1AB, 1C, 1D, 1E, 1F, 2C, 2E i 3C. Celem wyjazdu było szkolenie wyjazdowe w zakresie kompetencji kluczowych inicjatywności i przedsiębiorczości.

Podobnie jak grupa pierwsza uczniowie zwiedzali Stare Miasto oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Tam mogli zapoznać się z jej funkcjonowaniem oraz poznać tajniki inwestowania na parkiecie. Tym razem Centrum Pieniądza NBP mogliśmy zwiedzać dłużej 🙂 Każdy mógł zobaczyć jak powstają pieniądze oraz wersje banknotów, które nigdy nie pojawiły się w obiegu. Największe emocje budziło podniesienie sztaby czystego złota 🙂 i pieniądza płytowego – pierwszy europejski banknot wydany w Szwecji w roku 1644