Rekrutacja do projektu

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. Projekt ten realizowany jest w naszej Szkole od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.  Skierowany jest on do uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz 6 innych szkół zawodowych z terenu Miasta Kielce. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów, a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczniowie mogą brać udział w następujących zajęciach:

 • Kurs SEP E1
 • Akademia CISCO – programowanie
 • Integracja systemów w budynkach niskoenergetycznych
 • Finansowanie i analiza ekonomiczna inwestycji w budynki pasywne i niskoenergetyczne
 • Technologia energetyki wiatrowej
 • Technologia energetyki słonecznej
 • Technologia energetyki fotowoltaicznej
 • Technologia energetyki geotermalnej
 • Technologia energetyki wodnej
 • Staże zawodowe u pracodawcy
 • Zajęciach z doradztwa zawodowego indywidualnego
 • Warsztaty wyjazdowe z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości

Projekt kierowany jest głównie do uczniów, którzy uczą się w Szkole na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniom na kierunku technik informatyk i teleinformatyk proponujemy wzięcie udziału w kursie SEP i Akademii CISCO – szkoleniu z zakresu programowania.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie muszą przystąpić do rekrutacji. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 r.

UCZEŃ BIORĄCY JUŻ UDZIAŁ W INNYCH PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI. 

Uczniowie będą rekrutowani na podstawie złożonego koordynatorowi projektu formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

https://goo.gl/forms/HWRX2w3E82lKuC482

oraz wypełnionych dokumentów dostępnych u koordynatora projektu lub w wersji elektronicznej (Dokumenty rekrutacyjne, Instrukcja wypełnienia dokumentów)

Ostateczny termin wypełnienia formularza upływa 31 stycznia 2018 r.

Podczas rekrutacji uczniów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • Ocena z poprzedniego semestru z matematyki: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt oznacza ocenę najwyższą,
  a 6 najniższą.
 • Ocena z ostatniego semestru z wybranego przez ucznia przedmiotu zawodowego: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt. oznacza ocenę najwyższą, a 6 najniższą.
 • Ocena z zachowania z poprzedniego semestru: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt. oznacza ocenę najniższą,
  a 6 najwyższą.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności: stopień znaczny 5 pkt., stopień umiarkowany 4 pkt., stopień lekki 3 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

Wszelkich informacji ws. projektu udziela szkolny koordynator projektu Sebastian Mazur (p. 201).

Aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kielce.