EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE!

Dzisiaj, 10 stycznia 2018 r. uczniowie naszego Technikum rozpoczynają kolejną sesję egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W związku z powyższym, życzymy wszystkim zdającym wytrwałości, siły i dużo wiary we własne siły, a uzyskane wyniki niech staną się podstawą przyszłych sukcesów!