Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach

Aktualizacja 21.05.2018

Rozpoczęła się rekrutacja na staże w projekcie.


Aktualizacja 26.02.2018

Przy głównym wejściu do szkoły wywieszone są listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz osób na liście rezerwowej.


Aktualizacja 06.02.2018

Wyniki rekrutacji będą dostępne po feriach.


Aktualizacja 22.01.2018

Do poniedziałku 29.01.2018r. należy dostarczyć wypełnione formularze zgłoszeniowe. Brak dokumentów wyklucza daną osobę z procesu rekrutacji.


Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w naszej Szkole będzie realizowany projekt Gminy Kielce  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego p. t. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz 6 innych szkół zawodowych z terenu Miasta Kielce. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów, a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczniowie mogą brać udział w następujących zajęciach:

 • Kurs SEP E1
 • Akademia CISCO
 • Integracja systemów w budynkach niskoenergetycznych
 • Finansowanie i analiza ekonomiczna inwestycji w budynki pasywne i niskoenergetyczne
 • Technologia energetyki wiatrowej
 • Technologia energetyki słonecznej
 • Technologia energetyki fotowoltaicznej
 • Technologia energetyki geotermalnej
 • Technologia energetyki wodnej
 • Staże zawodowe u pracodawcy
 • Zajęciach z doradztwa zawodowego indywidualnego
 • Warsztaty wyjazdowe z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości

Projekt kierowany jest głównie do uczniów, którzy uczą się w Szkole na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniom na kierunku technik informatyk proponujemy wzięcie udziału w kursie SEP i Akademii CISCO – szkoleniu z zakresu projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie muszą przystąpić do rekrutacji. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w okresie od 1 do 31 stycznia 2018 r.

UCZEŃ BIORĄCY JUŻ UDZIAŁ W INNYCH PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO REKRUTACJI. NIE DOTYCZY TO PROGRAMU ERASMUS.

Uczniowie będą rekrutowani na podstawie złożonego koordynatorowi projektu formularza elektronicznego dostępnego pod adresem
https://goo.gl/forms/UoUZWtDLMytLjeFD2

Ostateczny termin wypełniania formularza upływa 21 stycznia 2018 r.

Podczas rekrutacji uczniów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • Ocena z poprzedniego semestru z matematyki: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt oznacza ocenę najwyższą,
  a 6 najniższą.
 • Ocena z ostatniego semestru z wybranego przez ucznia przedmiotu zawodowego: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt. oznacza ocenę najwyższą, a 6 najniższą.
 • Ocena z zachowania z poprzedniego semestru: od 1 do 6 pkt. gdzie 1 pkt. oznacza ocenę najniższą,
  a 6 najwyższą.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności: stopień znaczny 5 pkt., stopień umiarkowany 4 pkt., stopień lekki 3 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

Wszelkich informacji ws. projektu udziela szkolny koordynator projektu Sebastian Mazur (p. 201).

Aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kielce.

Poniżej dostępne są pliki w wersji elektronicznej:

Regulamin projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach