KONKURS MATEMATYCZNY „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

Organizatorem konkursu „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE” jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • zachęcanie młodzieży do rozwiązywania zadań matematycznych, które często pojawiają się
    w arkuszach maturalnych,
  • kształtowanie u uczniów nawyków rozwiązywania zadań matematycznych, w których uczeń prowadzi proste rozumowanie, integracja młodzieży wokół matematyki.

Więcej informacji na stronie: www.sodmidn.kielce.eu

w zakładce: Konkursy/Olimpiady