Zajęcia edukacyjne z doradcami energetycznymi – 8 listopada 2017 r.

To już drugi cykl zajęć z doradcami energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przeprowadzonych w naszej Szkole. Dotyczył on wpływu niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów na jakość powietrza atmosferycznego oraz oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Poznaliśmy dobre praktyki, czyli działania ograniczające niską emisję. Doradcy energetyczni uświadomili nas, że czasem drobna zmiana codziennych nawyków korzystania z zasobów przyrodniczych w efekcie może przyczynić się w sposób znaczący do poprawy jakości powietrza. Teraz możemy za pomocą aplikacji pobranej na smartfona sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy.