OLIMPIADA STATYSTYCZNA

Rekrutacja szkół i uczniów do II edycji Olimpiady Statystycznej. Zapisy do 21 listopada 2017 r.

Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście wynika z przekonania Organizatorów, że istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym  i gospodarce opartej na wiedzy powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w trójstopniowej rywalizacji – podczas zawodów szkolnych (1 XII 2017 r.), okręgowych (9 I 2018 r.) i centralnych ( 28 II i 9 III 2018 r.)

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie internetowej:

http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/