HARMONOGRAM VI ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA

WMTDay 30.09.2016 r.
EGZAMIN PISEMNY: czas 4 minuty, świetlica.
I tura: godz. 9.15
II tura: godz. 9.35
III tura (dodatkowa): godz. 12.00

EGZAMIN USTNY: czas 3 minuty, od godz. 12.20, świetlica.

Podsumowanie akcji i ogłoszenie wyników 3 października 2016 r. (poniedziałek).

Życzymy wszystkim uzyskania CERTYFIKATU EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Koordynator Lokalny: Marta Kozłowska oraz Dyrektor Szkoły: Tomasz Kozieł