Egzamin zawodowy- kwalifikacja E 14 i E 16 oraz E 12, E 13 , E 15 – część pisemna

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- 14 stycznia 2016 r. (czwartek) – termin dla wszystkich kwalifikacji.

Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z podziałem na poszczególne kwalifikacje w zawodzie:

E 12 – 14.01. 2016 r. godz. 10.00

E 15 – 14.01.2016 r. godz. 10.00

E 13 – 14.01. 2016 r. godz. 12.00

E 14 – 14.01.2016 r. godz. 14.00

E 16 – 14.01.2016 r. godz. 14.00

Przydziały uczniów do sal oraz harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą umieszczone w gablocie obok sekretariatu szkoły.