Zapytanie ofertowe na dostawę pieca konwekcyjno-parowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 20.11.2018, Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka (25-401 Kielce, Ul. Warszawska 96), ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”

Piec konwekcyjno-parowy- specyfikacja:

– tryby: pieczenia, gotowania i kombi,

– prędkość wentylatora z co najmniej 2-stopniową regulacją,

– obsługa manualna (regulacja prędkości wentylatora, temperatury pieczenia i czasu pracy),

– wyjmowane prowadnice,

– pojemność: min. prowadnic na 7 blachy 1/1 GN,

– odstęp między prowadnicami min. 74mm,

– zakres temperatur: co najmniej do 280°C,

– sonda temperatury z uchwytem magnetycznym o dł. około 1,8m,

– moc min. 9,6kW/400V,

– blachy: 7 sztuk blach 1/1 GN 600×400, w tym co najmniej 1 o głębokości 100 mm, 2 o głębokości 65 mm, 2 o głębokości 40 mm, dwa o głębokości 20 mm,

– podstawa do posadowienia pieca,

– półautomatyczny zmiękczacz wody doprowadzanej do pieca.

Dodatkowe wymogi:

– zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie sprzęt nowy; dostawa sprzętu naprawianego, regenerowanego, powystawowego jest niedopuszczalna,

– zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na sprzęt, w wymiarze co najmniej 12 miesięcy, liczonych od daty otrzymania dostawy,

– dostawa sprzętu ma nastąpić we wcześniej uzgodnionym terminie, nie późniejszym niż 14.12.2018, na adres: Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-001 Kielce (dawne Gimnazjum nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego)

Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.12.2018

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%.

Miejsce i termin złożenia ofert:

  • Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka, 25-217 Kielce, Ul. Hauke Bosaka 1, sekretariat szkoły, od dnia: 20.11.2018 do dnia 27.11.2018, do godz. 15:00.

  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie, wysłać e-mailem (podpisany skan) lub faksem.