WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka (25-401 Kielce, Ul. Warszawska 96), informuje o wynikach zapytania ofertowego na dostawę pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Northgast Felski, Graczyk, Polak, Sp.J., ul. Jana Matejki 10/14, 78-100 Kołobrzeg.

Cena ofertowa brutto: 17235,99 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych, 99/100

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert (najniższa cena) i spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

LP.Dane wykonawcyCena oferty nettoCena oferty bruttoIlość uzyskanych punktów
1Domos Rybczyńsky Sp. j., ul. Rolna 8, 25-419 Kielce16218,2219948,4186,40
2Restaurator Serwis W.Kiercz, W.Kiercz, ul. Hauke Bosaka 11, 25-217 Kielce18994,0023362,6273,78
3PHU BMS Sp.J. Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn15 340,0018868,2091,35
4Gastro Best Monika Kurkowska, ul. Kujawska 4, 05-9320 Piastów15894,2019549,8688,16
5Sprzedaż-serwis sprzętu gastronomicznego GASTRO-POL, ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów15574,0019156,0289,98
6Imperium Logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 Rzgów17593,2121627,3579,70
7Northgast Felski, Graczyk, Polak, Sp.J., ul. Jana Matejki 10/14, 78-100 Kołobrzeg14013,0017235,99100,00
8M&M Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice17442,3121454,0580,34

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki postępowania – kliknij i pobierz