WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka (25-401 Kielce, Ul. Warszawska 96), informuje o wynikach zapytania ofertowego na dostawę pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

Northgast Felski, Graczyk, Polak, Sp.J., ul. Jana Matejki 10/14, 78-100 Kołobrzeg.

Cena ofertowa brutto: 17235,99 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych, 99/100

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert (najniższa cena) i spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

LP. Dane wykonawcy Cena oferty netto Cena oferty brutto Ilość uzyskanych punktów
1 Domos Rybczyńsky Sp. j., ul. Rolna 8, 25-419 Kielce 16218,22 19948,41 86,40
2 Restaurator Serwis W.Kiercz, W.Kiercz, ul. Hauke Bosaka 11, 25-217 Kielce 18994,00 23362,62 73,78
3 PHU BMS Sp.J. Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 15 340,00 18868,20 91,35
4 Gastro Best Monika Kurkowska, ul. Kujawska 4, 05-9320 Piastów 15894,20 19549,86 88,16
5 Sprzedaż-serwis sprzętu gastronomicznego GASTRO-POL, ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów 15574,00 19156,02 89,98
6 Imperium Logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-030 Rzgów 17593,21 21627,35 79,70
7 Northgast Felski, Graczyk, Polak, Sp.J., ul. Jana Matejki 10/14, 78-100 Kołobrzeg 14013,00 17235,99 100,00
8 M&M Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice 17442,31 21454,05 80,34

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki postępowania – kliknij i pobierz