Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 02.07.2019, Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka (25-401 Kielce, Ul. Warszawska 96), ogłasza zapytanie ofertowe na realizację szkolenia Pomiar geometrii nadwozia ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2019 – 31.07.2019

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%.

Miejsce i termin złożenia ofert:

  • Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka, 25-217 Kielce, Ul. Hauke Bosaka 1, sekretariat szkoły, od dnia: 02.07.2019 do dnia 12.07.2019, do godz. 15:00.

  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie, wysłać e-mailem (podpisany skan) lub faksem.

    Załączniki Do Ogłoszenia:
    Oferta
    Zapytanie ofertowe