Sprzątanie świata łączy ludzi

W tym roku przypada 30 finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata 🌍 pt. „Sprzątanie świata łączy ludzi”. 🤝 Uczniowie klasy 1C, 1D, 1F wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki zbierali i segregowali śmieci w okolicy Zalewu Kieleckiego i Doliny Silnicy. Słoneczna pogoda i dobre humory😎 sprzyjały akcji i integracji klasowej.