Głośne czytanie w ZSI

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. W tym roku popularnością cieszyły się dzieła polskich poetów romantyzmu. W akcji oprócz uczniów brała udział kadra pedagogiczna i administracyjna. Wydarzenie miało na celu propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz stanowiło zachętę do korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki. Należy dodać, że głośne czytanie jest niepowtarzalną okazją do budowania więzi między uczniami, jak i daje okazję do wspólnego spędzenia czasu.