X edycja Narodowego Czytania

Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań
dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W związku z tym na oficjalnych kanałach Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiegow portalach:

Facebook
httos://www.facebook.com/searcb/top?q=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski%2Ourz°70C4%85d
%20wo i ew%C3 %B3 dzki%20w%20kielcach
i Youtube
httos://www.youtube.com/results?search ouery=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski-i-urz%C4%
85d+wojew%C3%B3dzki

zamieszczony zostanie spot z fragmentem lektury
zrealizowanym przez Biuro Wojewody Świętokrzyskiego.