Konkurs historyczny

19 lutego odbył się drugi etap szkolnego konkursu historycznego o patronie naszej szkoły, gen. Józefie Hauke-Bosaku.

Wyniki:

1) Jakub Naporowski 2Pg, Bartłomiej Wójcik 2Fg

2) Kacper Golmento 2Fg

3) Filip Ptak 2AB

4) Bartłomiej Saletra 1BE, Hubert Januchta 2Pg, Alan Kołodziej 2Pg

5) Piotr Bąk 2Cg

Wszystkich uczniów zapraszamy do trzeciego, ostatniego już etapu naszego konkursu historycznego. Osoby chcące wziąć udział w konkursie przygotowują pracę w jednej z podanych kategorii:

1) Praca pisemna na temat powstania styczniowego lub gen. Józefa Hauke-Bosaka. (preferowana forma esej historyczny lub wiersz);

2) Praca multimedialna o powstaniu styczniowym lub gen. Józefie Hauke-Bosaku (można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy ze stron internetowych pod warunkiem podania źródła);

3) Praca plastyczna o powstaniu styczniowym lub gen. Józefie Hauke-Bosaku.

Prace pisemną oraz multimedialną należy przesłać do 26 marca na adres mailowy: konkurs.zsi.kielce@gmail.com, natomiast pracę plastyczną należy dostarczyć do szkoły do 26 marca do nauczycieli historii.

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie!