Unijne wsparcie dla ZSI Kielce

26 stycznia nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością”. Kwota wsparcia dla naszej Szkoły to 900 tysięcy złotych.

Projektem zostanie objętych 90 uczniów, kształcących się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zaplanowano dodatkowe zajęcia z matematyki, podstaw eletrotechniki oraz programowania. 24 uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach Radia Kielce oraz Telewizji Świętokrzyskiej:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/szkolnictwo-zawodowe-z-unijnym-wsparciem-beda-kursy-powstana-now,121874

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/40974-unijne-wsparcie-dla-szkolnictwa-zawodowego-w-kielcach.html