Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 8 września o godzinie 14:00: język polski -sala 14, matematyka -sala gimnastyczna.

Przypominamy, że na egzamin należy się zgłosić z dowodem tożsamości, czarnym długopisem i przyborami zgodnymi z komunikatem CKE.

Na terenie szkoły zalecamy zakrywanie ust i nosa w sytuacji przemieszczania się.