Gala Jubileuszowa

5 grudnia b. r. odbyły się uroczystości podsumowujące obchody  Jubileuszu 50-lecia naszej Szkoły. Świętowanie rozpoczęliśmy od mszy świętej, by przejść ze sztandarem na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się Gala Jubileuszowa. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. p. Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski,  p. Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, były Dyrektor naszej Szkoły, p. Marcin Różycki – Wiceprezydent Kielc, p. Joanna Winiarska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce, p. Anita Stanisławska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, p. Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, p. Barbara Dziedzic – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli, p. Joanna Rudawska – Kierownik Działu Projektów Rozwojowych Kieleckiego Parku Technologicznego, p. Dominik Kraska – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, ks. dr Andrzej Drapała – Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, dyrektorzy szkół, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz absolwenci naszej Szkoły. Imprezę poprowadzili p. Paweł Jańczyk – spiker, rzecznik prasowy Korony Kielce i absolwent naszej Szkoły oraz p. Tamara Szwajca – nauczycielka języka angielskiego. Pan dyrektor, Tomasz Kozieł, w swym przemówieniu podkreślił długą drogę jaką przeszła nasza Szkoła od przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Informatycznych – placówki cieszącej się uznaniem, kształcącej w nowoczesnych zawodach, lidera w zakresie kształcenia informatycznego. Po wystąpieniach zaproszonych gości przeszliśmy do części mniej oficjalnej, na którą składała się prezentacja multimedialna „Nasza Szkoła – wczoraj i dziś” oraz program artystyczny. Goście mogli zwiedzić Szkołę, obejrzeć pokazy umiejętności uczniów oraz przybliżyć sobie historię Szkoły poprzez zaznajomienie się z kronikami. Na wszystkich chętnych czekała słodka niespodzianka w postaci tortów okolicznościowych oraz poczęstunek na świetlicy szkolnej.