Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Informatycznych

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Partnerami:
Tomaszem Koziełem – dyrektorem ZSI a firmami AXEL MEDIA Albert Ksel oraz I-TEL Paweł Bąk dotyczące ufundowania stypendium w formie płatnego wakacyjnego stażu zawodowego. Jednocześnie ogłoszono wyniki konkursu o stypendium ufundowane przez firmę EKO-ENERGIA dla uczniów klasy trzeciej o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Stypendystą kolejnej edycji programu został Wojciech Preś z klasy 3ET.

Serdecznie gratulujemy!