Informacja dla zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Komisja rekrutacyjna informuje, iż kopie aktu urodzenia mogą być dostarczone w terminie późniejszym.