ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

13 października 2017 r. o godzinie 12.00 odbyło się w sali gimnastycznej naszej Szkoły Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. W ten uroczysty sposób oficjalnie włączyliśmy do społeczności uczniowskiej pierwszoklasistów z Technikum nr 7. Data uroczystości nie została wybrana przypadkowo, nawiązywała ona bowiem do obchodzonego następnego dnia Święta Edukacji Narodowej.

Rolę konferansjerów pełnili uczniowie klasy 4AB: Małgorzata Wysocka i Jakub Bieniek. Całą uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Potem głos zabrał Pan Dyrektor – Tomasz Kozieł.  Nawiązując do sentencji Horacego „Sapere aude, incipe” – „Miej odwagę być mądrym, zacznij”– życzył on nowym uczniom siły i hartu ducha w podejmowaniu szkolnych oraz życiowych wyzwań oraz zachęcał ich do wytrwałej nauki.

Następnie na środek sali gimnastycznej wystąpili przedstawiciele klas pierwszych i złożyli uroczyste ślubowanie.  Rotę czytał Michał Wiech z kl. 1CT, a wszyscy pierwszoklasiści powtarzali chórem słowo „Ślubujemy!”

Potem przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Zabiegaj z kl. 3AB – w imieniu starszych kolegów przywitała uczniów klas pierwszych, zapewniła ich o wsparciu w trudnych szkolnych chwilach oraz zachęciła ich do pracy, która w przyszłości będzie podstawą do tworzenia nowego, lepszego świata. Następnie przedstawiciele klas pierwszych: Julia Bagińska z kl. 1ET i Kacper Świetlak z kl. 1DT – przekazali na ręce Dyrekcji piękny kosz kwiatów i złożyli całemu gronu pedagogicznemu serdecznie życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Potem nastąpiło wyprowadzenie sztandaru i rozpoczęła się część artystyczna. Na gitarze zagrał Jakub Zarzycki, a swój talent recytatorski zaprezentował Kacper Dziewięcki – obaj z kl. 1ET.

Następnym punktem programu był internetowy quiz, sprawdzający znajomość historii i tradycji naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia: z wychowawcą oraz Dyrekcją szkoły.

Nowym kolegom i koleżankom z klas pierwszych życzymy, aby każdego dnia utwierdzali się w przekonaniu, iż dokonali trafnego wyboru szkoły. Mamy nadzieję, iż będą oni godnie reprezentować „Informatyka” oraz podtrzymywać jego najlepsze tradycje.