Konkurs Matematyczny „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską organizują ósmą edycję konkursu „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas maturalnych (ewentualnie przedmaturalnych –  ze względu na zakres III etapu)  technicznych szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs przebiega w trzech etapach.

I ETAP –  25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  GODZ 9:00

Etap szkolny – polega na samodzielnym rozwiązywaniu przesłanych przez Organizatora zadań w swojej szkole w określonym czasie pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej. Etap szkolny rozpoczyna się we wszystkich szkołach w podanym przez Organizatora terminie. Warunkiem zakwalifikowania do kolejnego etapu jest uzyskanie, co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów. Jeśli nie ma w szkole uczniów, którzy spełniają w/w kryterium, Komisja może zakwalifikować do etapu międzyszkolnego jednego ucznia z uzyskaną najwyższą liczbą punktów.

II ETAP MIĘDZYSZKOLNY – 2 GRUDNIA 2017 R.

Etap międzyszkolny – polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Prace uczniów są kodowane.  Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu jest uzyskanie, co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów.

III ETAP FINAŁOWY  – styczeń-luty 2018

Etap finałowy – polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w Politechnice Lubelskiej w podanym przez organizatorów terminie pod opieką Finałowej Komisji Konkursowej. Prace uczniów są kodowane.  Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają, co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów.

Literaturę obowiązującą stanowią podręczniki szkolne i dostępne zbiory zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym:

I etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego bez rachunku  prawdopodobieństwa, statystyki oraz stereometrii.

II etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego oraz zagadnienia: dotyczące zastosowania wzorów Viete’a (funkcja kwadratowa), związane z parametrem i wartością bezwzględną, wykorzystanie równań i nierówności wielomianowych i wymiernych w zadaniach praktycznych.

III etap – podstawa programowa uwzględniona w drugim etapie oraz zagadnienia: wykorzystujące twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, stereometryczne w zakresie rozszerzonym, optymalizacyjne z uwzględnieniem pochodnej.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w naszej Szkole jest pani Marta Kozłowska.   Ze względów organizacyjnych w terminie  do 20.10.2017 r. (piątek) godz. 12.00  wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w/w konkursie bardzo prosimy o zgłoszenie się do pokoju 214 w celu potwierdzenia uczestnictwa.