PODSUMOWANIE AKCJI 7^st WMTDay 2017 R.

29 września 2017 r. w naszej Szkole odbył się VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Sprawdzanie  „tabliczkowej wiedzy” miało charakter egzaminów: pisemnego (4 minuty) i ustnego (3 minuty).
Każdy, kto udzielił prawidłowiej odpowiedzi na pięć pytań z tabliczki mnożenia, zarówno  w części pisemnej i ustnej otrzymuje nagrodę:

  • imienny CERTYFIKAT EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA,
  • ocenę 5 z matematyki z wagą 3,
  • 20 punktów dodatnich.

Miło nam poinformować, iż tytuł Eksperta uzyskało 77 uczniów, w tym z:

  • gimnazjum: 6 uczniów klasy drugiej, 4 uczniów klasy trzeciej,
  • technikum: 20 uczniów klasy pierwszej, 6 uczniów klasy drugiej, 34 uczniów klas trzecich oraz 7 uczniów klas czwartych.

Wręczenie Certyfikatów odbędzie się w dniach  9-13 października  2017 r.  podczas  lekcji przez nauczycieli matematyki uczących w poszczególnych klasach. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w „tabliczkowym zmaganiu”.

Koordynator Lokalny akcji: Marta Kozłowska oraz  10-osobowy zespół egzaminacyjny w składzie: Izabela Kępa (kl.4Et), Agnieszka Cernek (kl.3AB), Natalia Płocka (kl.3AB), Agata  Ola (kl.3AB), Wiktoria Zabiegaj  (kl.3AB),  Julia Głuszek (kl.1Et), Julia Bagińska (kl.1Et), Klaudia Gola (kl.1Et), Wiktoria Stefańska (kl. 3a ).