Ostatnie przygotowania przed wyjazdem na staż do Wielkiej Brytanii.

Już w niedzielę, 1 października 2017 r., 16-osobowa grupa uczniów naszej Szkoły pod opieką 2 nauczycieli wyjeżdża na dwutygodniowy staż zawodowy do Portsmouth w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy na relację  uczniów z pobytu na stażu na stronę Projektu:  http://portsmouth.zsi.kielce.pl